EMRE ZİYA YAZGAN

2007 yılından günümüze kadar ya bir ekip içinde ya da kendi üstlendiğim çalışmalar ile kişisel gelişimin tüm uygulama alanları üzerinde eğitim aldım ve verdim.
Spritüel çalışmalarla birlikte rasyonel yanımı da hep güçlü tuttum. Bir kişi, aile ya da kurum herhangi bir amaçla çözüm aradığında eğer konu insan ile ilgiliyse kesinlikle bir yol bulabileceğimi düşünüyorum.

En son tahsilim olan Ankara Üniversitesi insan ilişkileri yüksek lisansı ve Aile Konstelasyonu eğitimi ile çözüm bulma konusunda yetkin ve en etkin teknikleri de heybemde biriktirmiş olmanın güvencesiyle çalışmalarıma devam etmekteyim.

Güncelimizde bulunan korona virüsü sebebiyle karantina yaşadığımız bu günlerde elde ettiğim bilgi ve tecrübeleri internet enstrümanlarını kullanarak, yükselerek gelen kova çağı gerçeğine uyum sağlamaya çabalıyorum.

Bunun için aile dizimi çalışmalarında kullandığımız Genogram adı verilen sistemi yani aileyi grafikler yardımıyla tanımlamamızı sağlayan, ilişkileri ve türlerini görmemizi sağlayan bu grafikleri kullanarak kurduğumuz biliş alan içinde kişilerin kendi sistemlerini yansıttığı bir çalışma yapmaktayım. Adı; Genogram.

Bu çalışma 4 aşamada gerçekleşiyor. Önce aile takımyıldızı sonra aile bedenini ve ruhunu tanımlıyoruz, tanıyoruz, hissediyoruz. Daha sonra anne ve baba ile kör sevgilerimizi farkedip düzenliyoruz. Şablona oturtmaya çalışıyoruz.

8. Bolluk Bereket Festivali’nde sizlerle bu Genogram çalışmamı paylaşacağım.