DR. SEMA İLHAN

Köyceğiz doğumludur ve ilk ve ortaokulu Köyceğiz’de, liseyi İzmir Kız Lisesi’nde okuduktan sonra Dokuz Eylül Tıp Fakültesini kazanmış ve hekim olarak Sağlık Bakanlığında çalışırken doktora yaptığı alan olan Halk Sağlığına yönelik koruyucu çalışmalar yapmıştır.

Türk Tabipler Birliği’nde usta eğitici olarak, gönüllü birçok çalışma organizasyonunda bulunmuş, eğitimler vermiştir.  Şiddetin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu farkındalığı ve travma görenlere yardım amacı ile İnsan Hakları alanına uzun yıllar katkı sunmuştur.

Kişilerin bireysel sağlık düzeylerinde ruhsal süreçlerin temel rolünü fark ettiği için Güney Almanya Psikoterapi Akademisi’nden Psikodinamik Psikoterapi ve Grup Terapileri eğitimi almıştır.

Grup süreçlerinin önemini ve bireye katkısını da göz önüne alarak Abdülkadir Özbek Akademisi’nden Psikodrama Yardımcı Grup terapistliğini tamamlamış ve sonrasında ilk kez Alman eğiticileri tarafından uygulanırken tanıştığı Sistemik Aile Dizimleri eğitimini TSDE’den alarak Uzman Uygulayıcı olmuştur.

Doktora yaparken tanıştığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilen Geleneksel Tamamlayıcı Tıbbi sistemleri hekimlik pratiğinin bir parçası yapmak üzere Alman Homeopat Hekimler Birliği  (DZVhÄ, ve InHom  Homeopati eğitimini  almıştır.

Ayrıca Ayurveda, İbni Sina tıbbı ve diğer farklı tıbbi sistemler alanındaki eğitimler ile “yaşam gücü”, elementler ve spiritüel bir varlık olarak insana bakışını genişletmektedir.

Tüm bu bilgi ve deneyimleri Beden-Zihin-Ruh düzleminde Birleştirici Sistemik Tıp yaklaşımı ile halen muayenehanesinde uygulamaktadır. Bu alanlarda önde gelen uygulayıcılar ile ülkemizde ve yurtdışında çeşitli çalışmalara katılmaya, uygulamalarını zenginleştirmeye özen göstermektedir.

Tüm iyileşme sürecinin insanın kendisi, Ataları ve Doğa Ana ile kopmuş olan bağlantısının, onarılması, insanın kim olduğunu hatırlaması, Öz benliğini bulması ve gerçek yaşam amacına ulaşabilmesi olduğuna inanır.

Bir hekim olarak insan ve gruplara fiziksel, zihinsel, ruhsal düzeyleri olduğu gibi manevi yönün de temel olduğu bilinci ile yaklaşır.

Aslolan kendine ve Bir’liğe uyanabilmektir.